Wysoce skalowalny klaster kopii zapasowej

Szczegóły projektu

Wysoce skalowalny klaster kopii zapasowej to w pełni wydajne środowisko kopii zapasowej z możliwością szybkiego odtwarzania po awarii  oraz testowania poprawności kopii. Środowisko wysoce skalowalne aktualnie obsługujące kilkadziesiąt terabajtów danych. Dodatkowo system został zdublowany i posiada swoją pełną replikację co zapewnia jeszcze większą ochronę danych w skali globalnej.

Dane szczegółowe

  • Rok : 2015
  • Projekt : Skalowany globalnie system kopii zapasowej i szybkiego odtwarzania.